Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

Rýchly kontakt

+421 48 418 0338
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail

Online žiadanky

Odporúčame odoslať žiadanku prostredníctvom nižšie uvedených formulárv. No vyplnenú žiadanku môžete poslať aj poštou, alebo emailom na adresu:

Žiadanka na PET/CT vyšetrenie
s 18-FDG

Prejsť na žiadanku

Žiadanka na PET/CT vyšetrenie
s 18F-Cholínom

Pre pacientov poisťovne Dôvera poskytujeme vyšetrenia PET/CT s 18F-Cholínom na diagnostiku Ca prostaty a Hepatocelulárneho karcinómu.

Prejsť na žiadanku

Žiadanka poštou alebo e-mailom

e-mail: info@ageldiagnostic.sk
AGEL DIAGNOSTIC a.s.
PET/CT
Cesta k nemocnici 1
975 17 Banská Bystrica
Slovenská republika

O nás

Toto nové pracovisko sa nachádza na adrese - BB, Cesta k nemocnici 1 (areál starej nemocnice, budova za Stredoslovenským ústavom srdcových a cievnych chorôb a.s.).

Kombinované PET/CT vyšetrenie predstavuje jeden z najmodernejších hybridných zobrazovacích prístrojov dnešnej medicíny a naša spoločnosť Vám ponúka využitie služieb pre vašich pacientov. Na PET/CT pracovisku v Banskej Bystrici je nainštalovaný najmodernejší prístroj firmy Siemens, ktorý v sebe spája jedinečnú technológiu prvého molekulárneho multidetektorového CT a veľmi presného PET skenera (Biograph mCT). Táto duálna zobrazovacia modalita je u väčšiny nádorových ochorení nenahraditeľná pri stagingu, kontrole efektu terapie a pri zisťovaní včasných recidív. Kombinácia pozitrónovej emisnej tomografie spoločne s CT vyšetrením predstavuje silný diagnostický nástroj, pri ktorom sa využíva ako pozitrónový žiarič fluórodeoxyglukóza.