Logo

Vy a Vaše zdravieSme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

O nás

Orgány spoločnosti

Dozorná rada:

Ing. Michal Pišoja, MPH - predseda
Mgr. Michal Zakarovský, ACCA - podpredseda
Ing. Darina Maruchničová - člen

Predstavenstvo:

MUDr. Ján Belanský, MPH - predseda
MUDr. Ján Slávik, MBA - člen
Ing. Eva Krúpová, MBA - člen